Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

Prawa cywilnego, w szczególności:

- Sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkiego rodzaju umów i porozumień,

- Sprawy spadkowe

- Sprawy ubezpieczeniowe

- Sprawy odszkodowawcze

- Doradztwo w procesie inwestycyjnym

- Reprezentacja w sprawach z zakresu obrotu nieruchomościami

- Windykacja należności

Prawa gospodarczego, w szczególności:

- Zakładanie i likwidacja spółek prawa handlowego

- Sporządzanie wszelkich dokumentów związanych z działalnością podmiotów gospodarczych

- Sprawy z zakresu postepowania upadłościowego i naprawczego

Prawa rodzinnego, w szczególności:

- Sprawy o rozwód, w tym związane z podziałem majątku

- Sprawy związane z władzą rodzicielską, ustaleniem kontaktów, sprawy alimentacyjne

Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych


Prawa administracyjnego


Sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz z różnych dziedzin prawa


Reprezentacja w sporach sądowych i pozasądowych oraz przed urzędami oraz organami administracji rządowej i samorządowej